Akadálymentesítés

Az oldalt üzemelteti:

Támogatók:

Tárhelyet biztosítja:

Látogatottság

4.png2.png0.png1.png0.png
Ma1
Tegnap3
Ezen a héten19
Ebben a hónapban60
Összes42010

Látógató Infó

  • IP címe: 212.52.180.147
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Ki van Jelen

1
Online

2018. április 21. szombat, 11:09

Kedves Civil Szervezetek!

A 2011. évi CLXXV. tv. 2014. május 31-ig adott határidőt a törvényben előírt új közhasznúsági feltételek megteremtésére és a kérelem törvényszékhez való benyújtására..

Legsürgetőbb a létesítő okirat módosítása, a S.O.S sorozat erre koncentrált.

  • A SOS-1 részben a közfeladatok pontos jogszabályhelyeinek beazonosításához

·         A SOS-2 részben a tagsági jogviszonnyal, a szervezet felépítésével, az egyes szervek működtetésével kapcsolatban adtunk tanácsokat. 

·         A SOS-3 az okiratban megjelenítendő összeférhetetlenségi és nyilvánossággal kapcsolatos szabályokat jártuk körbe.

·         A SOS-4 a Felügyelőbizottsági szabályozását és a létesítő okiratok egyéb fontos elemeit (gazdálkodás, megszűnés) érintő változásokat futotta át

Mivel az idő vészesen fogy, ez a sorozat utolsó része, ahol inkább csak technikai tanácsokat kaphatnak majd arról, hogy mit, hogyan kell dokumentálni május 31-ig azon szervezeteknek, akik úgy döntöttek, hogy közhasznúak kívánnak maradni.

Figyelem!

A május 31. nem postázási, hanem beérkezési határidő! Tehát akár a személyes leadást választják, akár a postára adást - úgy intézzék, hogy a küldemény legkésőbb  30-án (pénteken) beérkezzen a törvényszékre!!

 

S.O.S.-5

A létesítő okiratok civiltörvénnyel és új Ptk.-val való összhangba hozását a legsürgetőbb teendőknek neveztük. Különöse az egyesületnél, ahol annak érvényesésségéhez még közgyűlési jóváhagyás, annak jegyzőkönyvezése (tehát plusz idő) szükséges.

Alapítványnál az ügy ura az alapító – a helyzet náluk akkor bonyolódik, ha több van belőlük.

A létesítő okirat „jogszerűsítése” azonban csak a közhasznúság egyik feltétele – ezen kívül az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

1. Tehát kell a módosított alapszabály (alapítványoknál az  alapítói okirat). Egységes szerkezetben, a szövegbeli változások látható kiemelésével. Záradékkal ellátva, elnök /alapító által aláírva + két tanúval hitelesítve.

2. Egyesületnél mellékelni kell az elfogadást tanúsító hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv et és a közgyűlés jelenléti ívét (név, lakhely, aláírás).

3. Egyesületnél, alapítványnál is be kell nyújtani a vezető tisztségviselők (tehát elnökségi tagok, kuratóriumi tagok és Fb tagok) összeférhetetlenségi nyilatkozatait, szintén tanúkkal ellátva.

Az egyesületi, illetve alapítványok tisztségviselőinek nyilatkozatához a mintákat mellékelem.

4. A szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a civiltörvény 32.§ /4/ és /5/ bek.-ben foglaltak alapján pontosan mely jogszabályhelyre alapozzák szervezetük közhasznúságát.

5. Ez utóbbit a bíróság úgy tudja ellenőrizni, ha látja a szervezet hivatkozott két évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági mellékletét. Ezeket korábban a szervezet annak idején már az OBH-nál letétbe helyezett. De most ismét ki kell nyomni és a kérelemhez csatolni.

6. Aki létesítő okiratot módosított, annak két nyomtatványt kell beadni (aki nem, annak változás bejelentőt nem kell)

  • Az egyiken kérni kell az (egységes szerkezetben beadott) létesítő okirat változásainak jóváhagyását. Erre külön űrlap van az egyesületeknek, és külön az alapítványoknak.
  • A másik űrlap maga a közhasznúsági jogállás elismerését kezdeményező nyomtatvány. Ez egyesületeknek, alapítványoknak azonos tartalmú.

Ez a három űrlap az www.birosag.hu honlapján az alábbi linkkel nyitható meg (a link segítségével az űrlap és annak kitöltési útmutatója is letölthető).

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/civil-eljarasok-urlapjai-11-2012-(l-29)kim-rend

Mivel tájékoztatásom nem biztos, hogy teljes, kérem, olvassátok el a témában kiadott bírósági tájékoztatót is! (szintén mellékelve)

A kitöltött dokumentumokat 1-1 eredeti példányban kell a szervezet nyilvántartását vezető törvényszéknek (lánykori nevük: megyei bíróság) megküldeni vagy a civil irodájukban személyesen leadni.

Még egyszer mondom: a kérelemnek és kötelező mellékleteinek május 31-ig be kell érkezniük.

 

                                                                              Jó munkát kíván:                     dr.Kalas György

 

                                                                                                                             Ökológiai Stúdió Alapítvány