Akadálymentesítés

Az oldalt üzemelteti:

Támogatók:

Tárhelyet biztosítja:

Látogatottság

4.png2.png0.png2.png5.png
Ma4
Tegnap3
Ezen a héten11
Ebben a hónapban75
Összes42025

Látógató Infó

  • IP címe: 212.52.180.147
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Ki van Jelen

1
Online

2018. április 26. csütörtök, 15:31

Az előző részekben azt tárgyaltuk, hogy miképpen tudja a kíváncsi polgár, civil szervezet a számára fontos közérdekű információkat az adatgazdától „hivatalosan” megszerezni. Mint láttuk, ez egy célirányos beadvánnyal bárki, ingyen megteheti.

 

 

Az aktív információs jognem erről szól, hanem arról az esetről, amikor a Szervek a náluk meglévő, a tevékenységükre vonatkozó közérdekű információkat maguktól kötelesek közzétenni. Ami egyébként logikus, hiszen ha az információszabadság alkotmányos jog – akkor a közérdekű adatok megismerhetősége érdekében az államnak is áldozatokat kell hozni és a demokrácia elvárásainak megfelelően kell megteremtenie a közszféra átláthatóságának feltételeit. Az internetes honlapokon közzétett információk biztosíthatják a teljes átláthatóságot, az állami-önkormányzati szervek működését és leegyszerűsítenék a polgár számára a joggyakorlást. A számítógépes hálózatok és az internet alapú nyilvános adatbázisok elterjedése nagy lehetőséget kínál az információs szabadság kiteljesedéséhez.

 

Ami az EU-t illeti, ebben a kérdésben is igyekszik példát mutatni. Ha Önnek éppen arra támad kedve, az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács hivatalos irataihoz ma már gond nélkül hozzá tud férni. Ehhez klikkeljen a www.europa.eu fedőnevű honlapra és válassza a magyar nyelvet.

 

Itthon, a kormány működésére vonatkozó közérdekű információk közzétételére a kormányzati portál hivatott. Sokat persze ne reméljenek, hiszen a kormányoknak mint tudjuk sosem volt erőssége a nyilvánosság (üléseiről jegyzőkönyveket nem készít, vagy azokat nem teszi közzé, a jogszabálytervezeteit sem mindig).

 

www.kormany.hu honlap annyiban azonban hasznos, hogy arról viszonylag egyszerűen érhetők el az egyes minisztériumokra (intézményeikre) vonatkozó közérdekű adatok (már amit közzétesznek). A honlap „dokumentumok” könyvtárából kiválasztható a keresett minisztérium és – a dátum megadásával - külön szűrő segítségével kilistázható az Ön által keresett adatfajta is(szervezeti, gazdálkodási, tevékenységre vonatkozó információk). A honlapon lehetőség van kulcsszavas keresésre is.

 

A legtöbb polgár persze érthetően a helyi információkra kíváncsi. Ezért fontos az Infotv. IV. fejezete, amelyik hangsúlyosan, önállóan tárgyalja az állami-önkormányzati szervek közzétételi kötelezettségét. Előbb – főszabályként – rögzíti a Szerveket terhelő általános, elektronikus tájékoztatási kötelezettséget, majd részletesen foglalkozik azok szabályaival. Ennek értelmében az állami és helyi önkormányzati Szervek részére általános kötelezettségként írja elő hatáskörükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, gazdálkodásukra, a birtokukban lévő adatfajtákra vonatkozó adatokat rendszeres közzétételét.A törvény melléklete („közzétételi lista”) pontosan sorolja fel azt a mintegy 40 féle adatfajtát, melyet minden közfeladatot ellátó szervnek kötelessége a megjelölt időponton belül digitális formában nyilvánosságra hozni és - frissítési kötelezettség mellett- minimum egy évig ott is tartani.

 

A jelentősebb szervek, nagyobb települési önkormányzatok ezen kötelezettségüknek a saját honlapjuk„Közérdekű adatok”menüpontjában tesznek eleget, ahol tájékoztatást kell(ene) adniuk a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól is.

 

A területi helyi szerveknek, kisebb önkormányzatoknak lehetőségük van a társulásaik által közösen működtetett honlapon való adatközzétételre is (ezeket a www.kozadattar.hu segítségével cserkészhetünk be). De akár közös honlapot, akár a központi (felügyeleti) szervük honlapját veszik igénybe, mindenképpen biztosítani kell az adatok elkülöníthetőségét és azok könnyű kikereshetőségét.

 

Az adatokat közérthető formában kell közzétenni és értelemszerűen biztosítania kell az adatokhoz való díjmentes hozzáférést - mégpedig olyan formátumban, amely nem függ egy meghatározott szoftver alkalmazásától(technológia semlegesség elve). Az elektronikusan közzéteendő közérdekű adatokhoz való hozzáférés személyes adatok közléséhez, előzetes regisztrációhoz nem köthető, ami biztosítja, hogy a Szerv tevékenységéről közzétett közérdekű adatokra való rákeresésnél a polgár névtelen maradhasson.

 

Ez a nyitottság gyors és olcsó lehetőséget teremt a közérdekű információk terjesztéséhez és oldhatja a hivatalokkal szembeni bizalmatlanságot. Csökkenti a Szervek munkaterheit is, hiszen aki a számára fontos információt a honlapokról egyszerűen le tudja venni, az feltehetően nem fogja őt beadványokkal zaklatni.

 

A kettő azonban nem zárja ki egymást: az adatbirtokosnak biztosítani kell a hagyományos és az elektronikus kommunikációs csatornák (adatigénylések) közötti egyenértékűséget, választhatóságot. Ami érthető, hiszen ma még sajnos nem minden civil szervezetnek van internetes hozzáférhetősége...

 

A hatalom feletti kontroll szempontjából mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy a helyi civilek folyamatosan figyeljék az önkormányzatok, hatóságok honlapjain megjelenő közérdekű adatokat(vagy azok elmaradását). Mulasztás esetén hívják fel az adatkezelőket az információszabadságról szóló törvény(ek) betartására, illetve - súlyosabb esetben – kezdeményezzék az adatvédelmi hatóság vizsgálatát. Az Ombudsmani Hivatal megszüntetésével a vizsgálat illetve hatósági eljárás lefolytatására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az illetékes.

 

A lehetséges jogorvoslatokat részletesen a következő rész tárgyalja.

 

 

dr. Kalas György
Ökológiai Stúdió